संचालक मंडळ (Board of Directors)

Central Government केंद्र सरकार
अ. क्र. नाव पदनाम

श्री. राजीव गौबा, भाप्रसे

सचिव, नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार

अध्यक्ष

श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा, भाप्रसे

सह सचिव (केंद्रशासित प्रदेश), नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार

संचालक

कु. झांजा त्रिपाठी

सह सचिव आणि आर्थिक सल्लागार, नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार

संचालक

श्री. अनुपकुमार गुप्ता

संचालक विद्युत, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

संचालक

श्री. शैलेंद्र कुमार शर्मा

विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, मुंबई सेन्ट्रल, पश्चिम रेल्वे

संचालक
State Government राज्य शासन (महाराष्ट्र शासन)
अ. क्र. नाव पदनाम

श्री. यु. पी. एस. मदान, भाप्रसे

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

संचालक

श्री. सुधीर श्रीवास्तव, भाप्रसे

अतिरिक्त मुख्य सचिव / अर्थ, महाराष्ट्र शासन

संचालक

श्री. अजय मेहता, भाप्रसे

महापालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगर पालिका

संचालक

डॉ. नितीन करीर, भाप्रसे

प्रधान सचिव (नगर विकास), नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

संचालक

श्रीमती अश्विनी भिडे, भाप्रसे

व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

व्यवस्थापकीय संचालिका
कार्यकारी संचालक
Mr. Subodh Kumar Gupta श्री. सुबोध कुमार गुप्तासंचालक (प्रकल्प)
Mr. Ajay Kumar Bhatt श्री. अजयकुमार ए. भट्टसंचालक (प्रणाली)
Top