आमचे सल्लागार (Project Consultants)

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने ए इ कॉम एशिया यांचे नेतृत्व असलेल्या समूहास (पडेको-Padeco जपान, एलबिजी-LBG Inc., युएसए-USA आणि एगीस रेल – Egis Rail यांचा संयुक्त उपक्रम) जायका-JICA च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार गुणवत्ता व मूल्याधारित सल्ल्यासाठी मुंबई मेट्रो-३ चे सर्वसामान्य सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे.

सर्वसामान्य सल्लागार हे प्रकल्पाचे आरेखन, देखरेख, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षितता व कंत्राटी व्यवस्थापनाबाबत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला मदत करण्यासाठी नेमलेले आहेत. सर्वसामान्य सल्लागारांच्या एकूण कामाचा आवाका खालील प्रमाणे असेल:

  • स्थापत्य कामांच्या निविदांचे मूल्यमापन करण्यासाठी मदत करणे
  • तपशीलवार आरेखनांची छाननी व तपासणी करणे
  • प्रणालीचे घटक, इंजिने व डबे, लोहमार्गाचे काम यासाठी दस्तऐवज व निविदेचे आरेखन
  • पुरवठा व उभारणी सहित बांधकामावर देखरेख करणे
  • कामावर देखरेख ठेऊन सुरक्षितता, गुणवत्ता व पर्यावरणीय पैलूंची खात्री करून घेणे
  • सर्व प्रणाली घटकांचे कार्यान्वयन करणे
  • संपूर्ण प्रणालीची चाचणी व कार्यान्वयन करणे
  • परिचालन व देखभाल नियम पुस्तिकांचे अंतिम आरेखन करणे
Top