प्रकल्पासाठी निधी (Project Funding)

मुंबई मेट्रो -३ ह्या प्रकल्पासाठी एकूण रु. २३,१३६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अंदाजित आहे. जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था रु. १३,२३५ कोटी रुपयांचे कर्ज देणार असून ते एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५६% आहे. अन्य निधी भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन / मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या कडून भांडवल स्वरूपात व मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून कर्जाच्या स्वरुपात खालील तपशिलानुसार उपलब्ध होईल.

स्त्रोतरुपये(कोटी)टक्केवारी
केंद्र साह्य२,४०३१०.४
राज्य साह्य२,४०३१०.४
केंद्र शासनाकडून उप कर्ज१,०२५४.४
राज्य शासनाकडून उप कर्ज१,६१५७.०
मिळकत विकसन + प्रभार शुल्क१,०००४.३
भागधारकांचे साहाय्य (एमआयएएल)७७७३.४
ASIDE निधी / मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अनुदान६७९२.९
जायका (JICA) कर्ज१३,२३५५७.२
एकूण प्रकल्प खर्च२३,१३६१००
  • केंद्र साह्य
  • राज्य साह्य
  • केंद्र शासनाकडून उप कर्ज
  • राज्य शासनाकडून उप कर्ज
  • मिळकत विकसन + प्रभार शुल्क
  • भागधारकांचे साहाय्य (एमआयएएल)
  • ASIDE निधी / मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अनुदान
  • जायका (JICA) कर्ज
our funding graph
Top