प्रकल्पाचा मार्ग (Project Route)

कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ हा ३३.५ कि.मी. लांबीचा भुयारी मार्ग आहे. या मार्गावर २७ स्थानके असून त्यापैकी २६ भुयारी व १ जमिनीवर आहे. स्थानकांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

अ. क्र.स्थानकेदोन स्थानकांमधील अंतर (मीटर्स मध्ये)लांबी माप (मीटर्स)अदलाबदल
कफ परेड०.०० 
विधान भवन६००१,४३८ 
चर्चगेट६८५२,२१६पश्चिम रेल्वे टर्मिनल्स
हुतात्मा चौक८१७३,०८७ 
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस मेट्रो८५४३,९०२मध्य रेल्वे टर्मिनल्स
काळबादेवी९३५४,७५४ 
गिरगाव७२५५,४५२ 
ग्रांट रोड१,५४०७,०३५पश्चिम रेल्वे उपनगरी स्थानक
मुंबई सेन्ट्रल मेट्रो९११७,९५१पश्चिम रेल्वे टर्मिनल्स, राज्य परिवहन बस डेपो
१०महालक्ष्मी१,१४९९,०४७पश्चिम रेल्वे उपनगरी स्थानक
११विज्ञान संग्रहालय१,१००१०,२०८ 
१२आचार्य अत्रे चौक१,२००११,२५६ 
१३वरळी१,४०८१२,७२३ 
१४सिद्धिविनायक१,५५५१४,२८६ 
१५दादर१,२७७१५,६८३ 
१६सितलादेवी१,७६९१७,३६४ 
१७धारावी१,७८११९,०९५ 
१८वांद्रे कुर्ला संकुल१,९१९२०,९२५ 
१९विद्यानगरी१,५८७२२,१३८ 
२०सांताक्रूझ१,२१५२३,१५५ 
२१स्थानिक विमानतळ२,२७२२५,५१० 
२२सहार रस्ता१,६०७२७,२२० 
२३आंतरराष्ट्रीय विमानतळ१,०५२२८,२०२ 
२४मरोळ नाका८७१२९,२००मेट्रो लाईन १
२५एमआयडीसी१,३९६३०,२८० 
२६सिप्झ१,३२१३१,६९७ 
२७आरे डेपो ३३,००० 
Top