प्रकल्पाचा मार्ग (Project Route)

कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ हा ३३.५ कि.मी. लांबीचा भुयारी मार्ग आहे. या मार्गावर २७ स्थानके असून त्यापैकी २६ भुयारी व १ जमिनीवर आहे. स्थानकांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

अ. क्र. स्थानके दोन स्थानकांमधील अंतर (मीटर्स मध्ये) लांबी माप (मीटर्स) अदलाबदल
कफ परेड ०.००  
विधान भवन ६०० १,४३८  
चर्चगेट ६८५ २,२१६ पश्चिम रेल्वे टर्मिनल्स
हुतात्मा चौक ८१७ ३,०८७  
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस मेट्रो ८५४ ३,९०२ मध्य रेल्वे टर्मिनल्स
काळबादेवी ९३५ ४,७५४  
गिरगाव ७२५ ५,४५२  
ग्रांट रोड १,५४० ७,०३५ पश्चिम रेल्वे उपनगरी स्थानक
मुंबई सेन्ट्रल मेट्रो ९११ ७,९५१ पश्चिम रेल्वे टर्मिनल्स, राज्य परिवहन बस डेपो
१० महालक्ष्मी १,१४९ ९,०४७ पश्चिम रेल्वे उपनगरी स्थानक
११ विज्ञान संग्रहालय १,१०० १०,२०८  
१२ आचार्य अत्रे चौक १,२०० ११,२५६  
१३ वरळी १,४०८ १२,७२३  
१४ सिद्धिविनायक १,५५५ १४,२८६  
१५ दादर १,२७७ १५,६८३  
१६ सितलादेवी १,७६९ १७,३६४  
१७ धारावी १,७८१ १९,०९५  
१८ वांद्रे कुर्ला संकुल १,९१९ २०,९२५  
१९ विद्यानगरी १,५८७ २२,१३८  
२० सांताक्रूझ १,२१५ २३,१५५  
२१ स्थानिक विमानतळ २,२७२ २५,५१०  
२२ सहार रस्ता १,६०७ २७,२२०  
२३ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ १,०५२ २८,२०२  
२४ मरोळ नाका ८७१ २९,२०० मेट्रो लाईन १
२५ एमआयडीसी १,३९६ ३०,२८०  
२६ सिप्झ १,३२१ ३१,६९७  
२७ आरे डेपो   ३३,०००  
Top