प्रकल्पाची सद्यस्थिती (Project Status)

मुंबई मेट्रो -३ प्रकल्प हा प्रकल्प व प्रणाली विभाग अशा १८ मुख्य पॅकेजेस मध्ये विभाजित केला आहे.

प्रकल्पाची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे :

पॅकेजकामाचे स्वरूपस्थितीकंत्राट बहाल करण्यासाठीचे उद्दिष्ट
पॅकेज १स्थापत्य कामे – बोगदे व स्थानके
  • पूर्व अर्हता पूर्ण
  • १२.५.२०१५ रोजी निविदा दस्तावेज उघडण्यात आले
  • मुल्यांकन सुरु आहे
ऑक्टोबर २०१५
पॅकेज २---
पॅकेज ३---
पॅकेज ४---
पॅकेज ५---
पॅकेज ६---
पॅकेज ७---
पॅकेज ८स्थापत्य – डेपोनिविदा प्रक्रिया लवकरच सूरुमे २०१६
पॅकेज ९डेपोसाठी यंत्रे व सामग्री
  • सर्वसामान्य सल्लागार नियुक्त
  • डीपीआर पुनरावलोकन / आरेखन कामासाठी प्रणालीच्या बोली सुरु
मे २०१६
पॅकेज १०मार्गाचे काम--
पॅकेज ११कर्षण व उर्जा--
पॅकेज १२संकेत , मेट्रोचे नियंत्रण, पीएसडी व संपर्क--
पॅकेज १३स्थानकांची सुरक्षितता--
पॅकेज १४स्वयंचलित भाडे संकलन यंत्र--
पॅकेज १५बोगद्यातील वातविजन व पर्यावरणीय स्थिती प्रणाली--
पॅकेज १६उद्वाहने व सरकते जिने--
पॅकेज १७इंजिने व डबे--
पॅकेज १८सामान्य सल्लागार--
Top