सुविधांचे स्थलांतर करण्यासाठी नमुना योजना (Typical Utility Shifting Plan)

आवश्यक व ऐच्छिक सुविधा
Essential & Desirable Utility

हुतात्मा चौक स्टेशन विभाग सुविधा

Hutatma chowk Station Area Utilites

हुतात्मा चौक स्टेशन विभाग सुविधा

Hutatma chowk Station Area Utilites

महालक्ष्मी चौक स्टेशन विभाग सुविधा

Mahalaxmi chowk Station Area Utilites
सर्व छायाचित्रे उदाहरणासाठीच आहेत.
Top